Tập trung vào NDT tia X từ năm 1964

Tập đoàn Aolong là một doanh nghiệp tư nhân công nghệ cao với hơn 50 năm lịch sử và có sức mạnh công nghệ toàn diện mạnh mẽ. Sản phẩm chính: Máy dò lỗ hổng tia X, trình thu thập đường ống tia X, Máy quang phổ huỳnh quang tia X, Máy đo nhiễu xạ tia X, CT công nghiệp ,Hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số……

  • Hệ thống hình ảnh thời gian thực tia X 450kV
  • Hệ thống tia X ở Ấn Độ
Công ty TNHH Tập đoàn dụng cụ bức xạ Aolong Đan Đông

Công ty TNHH Tập đoàn Dụng cụ Bức xạ Đan Đông Aolong là một doanh nghiệp công nghệ cao tư nhân có sức mạnh kỹ thuật mạnh mẽ và toàn diện trong ngành công cụ bức xạ ở Trung Quốc. Tập đoàn Aolong kế thừa lịch sử 50 năm phát triển thiết bị bức xạ của Trung Quốc. Hiện tại, Tập đoàn Aolong có bốn công ty con: Shanghai Aolong Xingdi, Dandong Aolong Electronics, Aolong Test Services và Dandong Aolong Zhongke Sensing Technology. Aolong là nhà phát triển và sản xuất sản phẩm dụng cụ chụp X-quang chuyên nghiệp và dụng cụ kiểm tra vật liệu, đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ các giải pháp kiểm tra tia X.

Chi tiết